Služby / spedice praha, spedice vysocina - Autodoprava, spedice, kamionová doprava - vytěžování dodávek a vozidel, přepravní služby

Služby / Spedice a spediční služby

Zvětšit

Definice spedice

Spediční firmy (dále jen "spedice") vystupují na trhu jako podnikatelské subjekty, které přepravu zboží uskutečňují vlastními dopravními prostředky, nebo prostřednictvím sítě smluvních autodopravců. Spedice tak vystupují jako dopravci a také jako přepravci.

Jestliže spedice uskutečňují přepravu pomocí smluvních dopravců, tzn. že vstupují mezi objednatele a dopravce, dochází k uzavírání smluv o přepravě věci dle § 610 a násl. obchodního zákoníku, což znamená, že se spedice zavazuje obstarat nebo zajistit přepravu vlastním jménem na vlastní účet. To znamená, že vůči objednavateli vystupují jako vlastní dopravci, na které přijatý závazek přenášejí.

Při vzniku závazku tak dochází k uzavření smlouvy o přepravě věci mezi objednatelem přepravy a spedicí, spedice pak dle vlastního uvážení přenese plnění závazku na dalšího dopravce.

Spediční firma, protože jedná vlastním jménem na vlastní účet, plně zodpovídá objednateli přepravy za splnění závazku, tedy za dopravení zboží do určeného místa a zodpovídá také např. za škodu, za zcizení zboží, poškození zboží apod. Toto následně přenáší na dopravce. Proti přijatému závazku a jeho splnění dochází k fakturaci za přepravu, kterou dopravce uskutečnil.

Jiným závazkovým vztahem je zprostředkování přepravy dle § 601 a násl. obchodního zákoníku, kdy se spedice zavazuje objednateli zajistit nebo obstarat přepravu jménem a na účet zastoupeného. V takovém případě se ze strany spediční firmy nejedná o uskutečnění přepravy, ale o poskytování služeb s přepravou zboží mezi členskými státy.

GiGa Trans CZ s.r.o. vystupuje na trhu jako spediční firma, tak i zasilatel - s rozsáhlou sítí smluvních autodopravců.

Celá oblast zajišťování mezinárodních přeprav nezašťiťuje pouze organizace silničních, námořních či leteckých přeprav, ale i další činnosti. Proto jsme se rozhodli, že Vám nabídneme i  tzv. spediční služby, tj. služby, které úzce souvisejí s realizací jednotlivých druhů přeprav.